Uppdaterad 2024-07-13

Tips för fiske efter Harr och Öring i övre Hårkan

Hotagsströmmen

Hotagsströmmen är den ström som ligger längst mot sjön Hotagen. Strömsträckan här är ca 2 km och med fiske på båda sidorna. Längst uppe vid sjön är det en damm, fisket börjar 100 m nedströms.

Strömmen är varierande med snabba partier, omväxlande med lite lugnare och djupare partier. I slutet på strömmen är det ett mindre fall samt en kort (250 m) strömsträcka ner till Lövsjön. Strax nedanför fallet är en populär fiskeplats, här fångas det mycket harr men även sik och någon enstaka öring. Ovanför fallet och upp till dammen är det bättre för större öring. Här fångas årligen storöring både med fluga och med spinn. Största flugfångade öringen är 6,3 kg samt ett flertal mellan 2,5-5 kg. Bra flugor för öring är bl.a.: Montana, Matuka, större Goldhead-nymfer, Zonkers och gärna i mörka färger. För han och sik bJ.a. : Nattsländepuppor (gärna i gult och oliv), Europa 12:a, ett lokalt mönster som heter Makan samt Haröra goldhead. Under juli och i början av augusti fiskar man under sena kvällar och nätter, därefter även dagiske. Fisket i Hotagsströmmen stänger 1 september. Hotagströmmen ingår i Laxvikens FVO.

OBS! De sista 150 metrarna innan Lövsjön är på Föllinge - Kyrkslätts FVO.

Lövsjöströmmen

Lövsjöströmmen är nästa ström efter Hotagsströmmen. Den består av 2 strömmar (övre och nedre). Den övre strömmen är koli, ca 150 m, med en nacke längst uppe mot sjön sedan en kortare strömmsträcka som följs av ett djupare parti. Merparten av fisket bedrivs här i djuprännan nedanfår forsen, men det kan även vara värt ett försök på nacken och övre delen av forsen. Främst är det efter harr och sik men även öring och då i slutet av

augusti. Nämnas kan att under julikvällar och nätter kan man på nacken ha fantastiskt fiske efter storsik. Här är det tillåtet att fiska harr i september, vilket kan vara mycket givande, helst då under fina solskensdagar. Avståndet mellan de båda strömmarna är ca 700 m. Tänk på att öring är fredad efter den 1 september. Fisket i Lövsjöströmmen ingår i Föllinge - Kyrkslätts FVO. Vid Toråns utlopp i sandvikssjön är det bra gäddfiske. Nyhet 2019 stuga att hyra direkt vid Lövsjöströmmen se egen flik till vänster,eller klicka på bilden nederst till vänster ovan

Hovden 2010

Näsaforsen är en kraftverksfors. Här sker fisket ett par 100 m nedströms kraftverket. Fisket startar tidigt på säsongen, redan i mitten på juni, och kan vara som bäst mot slutet av juli. Främst fiskas här harr och sik. Eftersom kraftverket brukar stängas av på kvällen så är det rent dagfiske som bedrivs här.  Näsaforsen ingår i samma FVO som Edsforsen (Sandvikssjöns FVO).

Edsforsen

Flugfisket i Edsforsen är berömt för sin stora tillgång på grov harr och öring.

Edsforsen är den mest besökta av dessa forsar. Här är det ett bra harrfiske. Hela vägen ner till Indalsälven finns det ett flertal strömmar, men var uppmärksam var de olika Fiskevårdsområdena har sina fiskekorts sträckor. Edsforsen kan vara ett bra nybörjarvatten får flugfiskaren då man "alltid" får fisk här. Bästa tid är juli - september. 

Länk till nedre långans fiskvårdsområde klicka på bilden till höger


    4                                 Ingår