Uppdaterad 2024-06-19

Näsaforsens Kraft AB bildades 1919. Kraftstationen byggdes och togs i drift redan år 1926. När Östersund Elektriska övertog kraftdistributionen från Hissmofors AB 1963 ingick Näsaforsen. Tio år senare revs anläggningen och en ny byggdes på samma plats. Med nybyggnationen fördubblades fallhöjden och tiodubblades produktionen. Näsaforsens kraftstation som den ser ut idag togs i drift 1975. Kraftstationen har en normalårsproduktion på 65 GWh/år (motsvarar ca 2 600 eluppvärmda villor) och är därmed Jämtkrafts 4:e största vattenkraftstation. Efter effektiviseringen sommaren 2009 ökade produktionen till 70 GWh/år. En produktionsökning på 5 GWh motsvar 200 eluppvärmda villor. Nedan finns även några unika färg bilder före ombyggnaden 1973 källa (Magnar Fjell) 

          Näsaforsen 21 maj 2010 rekordflöde

Ovan dammen 29 juli 2010

                   Näsaforsen maj 2011

    4                                 Ingår

 Nedan gamla Näsaforsen före 1973

Tornäs Torån sågen runt 1920

Gamla stationshuset från 1926 och forsen som den var före 1973 nedan ovanliga färgbilder på forsen ca 1973

Ovan Näsaforsen före reglering

Timmerbrötar Näsaforsen 1920 talet